Veľká štúdia o zdraví srdca „žiadny limit“ - čím viac pohybu, tým lepšie.

Pokiaľ ide o zdravie srdca, čím viac sme fyzicky aktívny, tým lepšie.  Nová veľká štúdia vedená Oxfordskou univerzitou vyvracia mýtus, že vysoká intenzívna fyzická aktivita nemusí byť vždy prospešná.
 
Vedci tvrdia, že podľa výskumu sa „každý pohyb počíta“ smerom k zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia. Najnižšie riziko srdcových ochorení je viditeľné u ľudí, ktorí cvičia najviac.
 
Kardiovaskulárne choroby sú poprednou svetovou príčinou úmrtí - podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ročne zabijú na celom svete takmer 18 miliónov ľudí.
 
Tento výskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 90 000 ľudí, počas 5 ročného obdobia zistil, že u 25% ľudí, ktorí sa najviac  venovali intenzívnej činnosti, došlo k priemernému zníženiu rizikových srdcových chorôb o 54% až 63%.
 
U tých, ktorí sa nachádzali v prvej štvrtine všetkých druhov cvičení - od stredne silného po intenzívny pohyb,  bolo priemerné zníženie rizika srdcových chorôb medzi 48% a 57%.
 
running
 
"Týmto sa vyvracia mýtus, že existuje vrchol, po ktorom by ste sa nemali viac venovať cvičeniu", uviedli vedci z Oxfordskej univerzity. "Neexistuje žiadny limit, pokiaľ ide o fyzickú aktivitu (na zlepšenie zdravia srdca)", doplnili.
 
Výsledky štúdie naznačujú, že ľudia by sa mali usilovať o minimálne 150 až 300 minút mierneho až intenzívneho aeróbneho cvičenia týždenne.
 
Štúdia je doteraz najväčšia svojho druhu, pri ktorej sa fyzická aktivita a kardiovaskulárne choroby merali špeciálnymi prístrojmi.  „Fyzická aktivita je pravdepodobne ešte dôležitejšia ..., ako sme si doteraz mysleli“, uviedli vedci.
 
Štúdia publikovaná v časopise PLOS Medicine používala na sledovanie aktivity viac ako 90 000 účastníkov zariadenia, známe ako akcelerometre, ktoré účastníci mali umiestnené na zápästí.
 
Vedci tvrdia, že výsledky boli podobné u mužov a žien, aj keď výhody intenzívneho cvičenia sa javili ako obzvlášť silné pre ženy.
 
A zatiaľ čo u ľudí, ktorí viac cvičili, bola tiež vyššia pravdepodobnosť, že nebudú fajčiť, majú zdravú váhu a majú mierny príjem alkoholu, vedci tvrdia, že sa týmto faktorom prispôsobili a stále našli silnú súvislosť medzi vyššou úrovňou cvičenia a nižšou frekvenciou srdcových chorôb.
 
  99 FlexiRep (2)
 
A aby sme podporili náš pohybový aparát a mohli byť maximálne fyzicky aktívny, môže nám pomôcť kvalitný kolagén na podporu zdravia našich kĺbov.