97 športovcov potvrdilo, prečo je dobré užívať kolagén

Prospektívna, randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia, ktorá bola uverejnená v žurnály "Current Medical Research and Opinion ", skúmala účinky užívania hydrolyzovaného kolagénu u športovcov, ktorí trpeli bolesťami kĺbov. Do výskumu bolo zapojených  97 športovcov. Vedci z Penn State University zistili, že športovci, ktorí dopĺňali 10 gramov hydrolyzovaného  kolagénu počas obdobia 24 týždňov zaznamenali výrazné zlepšenie stavu pri piatich činnostiach, kedy sa bolesť môže vyskytnúť a porovnali ich so skupinou užívajúcou placebo. Išlo o bolesť pri týchto činnostiach:

bolesť v pokoji;

bolesť pri chôdzi;

bolesť pri stoji;

bolesť pri nosení predmetov; a

bolesť pri zdvíhaní.

 KolagenDrink pre sport

Táto klinická štúdia bola prvá, ktorá potvrdila priaznivé účinky užívania hydrolyzovaného kolagénu športovcami, ktorí trpeli bolesťami kĺbov.  

Výsledkom štúdie bolo konštatovanie, že užívanie kolagénu vo forme výživového doplnku môže priaznivo podporiť zdravotný stav kĺbov a znížiť riziko ich opotrebovania.

 

KolagenDrink vám okrem rybieho hydrolyzovaného kolagénu Collagen 10 000Collagen 5000 ponúka aj  kĺbovú výživu Joint Support, ktorá obsahuje jedinečné zloženie navrhnuté proti osteoartritíde. Výživový doplnok na podporu kĺbov obsahuje kolagén, glukozamín a chodroitín a je určený pre aktívnych športovcov a ľudí s oslabenými kĺbmi.

Kolagénové produkty KolagenDrink sú v tekutej forme a užívajú sa ako hotový drink, ktorý nie je potrebné rozrábať.

99 FlexiRep (2)