Oxidačný stres

Oxidačný stres

 
Oxidation_apple_SoulLight-Food-2048x1366
 
 
 
Vedci sa zhodujú na tom, že starnutie a choroby spojené s vekom sú výsledkom poškodenia buniek spôsobeného deštruktívnymi molekulami nazývanými reaktívne druhy kyslíka (ROS), ktoré vznikajú  v bunkách, keď naše telo spracováva kyslík, ktorý dýchame, a naše bunky z neho vyrábajú energiu.
 
S rastúcim počtom ROS produkovaných v našich bunkách je pozoruhodné, že naša vnútorná obrana je ohromená a rovnováha v našich bunkách je narušená v prospech ROS. Tomu sa hovorí oxidačný stres.
 
Oxidačný stres spôsobený ROS hrá dôležitú úlohu pri starobe a degeneratívnych ochoreniach spojených s vekom. Vďaka týmto neustálym útokom voľných radikálov dochádza k opotrebovaniu organizmu. Zníženie ROS je preto nevyhnutné na zabezpečenie procesu zdravého starnutia.
 
 

Aké sú negatívne dôsledky oxidačného stresu 

V recenzovaných vedeckých článkoch týkajúcich sa oxidačného stresu je uvedených viac ako 200 chronických chorôb. Zdravotné problémy spojené s dôsledkami oxidačného stresu napríklad sú: kardiovaskulárne choroby, syndrómy neplodnosti mužov i žien, strata sluchu, chronické zápalové ochorenia (ako je ochorenie čriev), kognitívne poruchy v dôsledku starnutia mozgu, ochorenia kĺbov spojené s bolesťou a zápalom, kožné patológie a ďalšie.
 
Oxidačný stres môže zohrávať úlohu pri vzniku alebo rozvoji mnohých ochorení.
 
cells_damage
 
Niektoré klinické stavy, na ktorých majú podiel voľné radikály a iné reaktívne metabolity kyslíka:  
MOZOG PĽÚCA
Parkinsonova choroba Bronchopulmonárna dysplázia
Neurotoxíny Pneumokoniózia spôsobená minerálnym prachom
Nedostatočnosť vit. E Toxickosť bleomycínu
Hyperoxia Hypoxia
Hypertenzné cerebrovaskulárne poškodenie Účinok cigaretového dymu
Hyperaluminémia Emfyzém
Alergické encefalomyelitídy OBLIČKY
Traumatické poškodenie Iónmi kovov indukovaná nefrotoxickosť
OČI Aminoglykozidová nefrotoxickosť
Fotónové retinopatie Autoimunitný nefrotoxický syndróm
Očné krvácanie ZAŽÍVACÍ TRAKT 
Kataraktogenéza Poškodenia spôsobené nesteroidnými protizápalovými liekmi
Degeneratívne poškodenie retiny Toxickosť železa užívaného per os
Retinopatie nezrelých novorodencov Poškodenia pečene endotoxínmi
SRDCE A KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM Poškodenie pečene halogenovanými uhľovodíkmi
Ateroskleróza Diabetogénny účinok aloxanu
Adriamycínom spôsobená kardiotoxicita Pankreatidíty indukované voľnými vyššími karboxylovými kyselinami
Keshanova choroba IMUNOPATIE
Alkoholová kardiomyopatia Reumatoidná artritída
ISCHÉMIA-REPERFÚZIA Glomerulonefritída
Infarkt myokardu Autoimunitné ochorenia (HIV / AIDS)
Transplantácia orgánov Vírusová B hepatitídy
NEFYZIOLOGICKÝ OBSAH IÓNOV ŽELEZA ERYTROCYTY
Nedostatočnosť železa Fankoniho anémia
Talasémia a iné chronické anémie vyžadujúce opakované transfúzie Kosáčiková anémia
Dietetický nadmerný príjem iónov železa Favizmus
Idiopatická hemochromatóza Malária
SYNDRÓM RESPIRAČNEJ TIESNE DOSPELÝCH (ARDS) Fotooxidácia protoporfyrínu
Oxidanty životného prostredia (O3, SO2, NO2) RAKOVINA
RADIAČNÉ POŠKODENIA ALKOHOLIZMUS
AMYOTROFICKÁ LATERÁLNA SKLERÓZA   STARNUTIE
Svalové degenerácie spojené so starnutím
 
 
Oxidačný stres a jeho účinky na pokožku

cosmetics-03-00028-g001-1024

Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú dôležitým patogénnym faktorom, ktorý sa podieľa na starnutí človeka. Ľudská koža je vystavená ROS, ktoré sú generované z vonkajších zdrojov (UV žiarenie zo slnka) a z vnútorných zdrojov (endogénny oxidačný metabolizmus). Oxidačný stres spôsobený reaktívnymi formami kyslíka poškodzuje extracelulárnu matricu (ECM) bohatú na kolagén. Poškodenie dermálnej kolagénovej ECM oslabuje štrukturálnu integritu pokožky a vytvára nenormálne tkanivové mikroprostredie, ktoré podporuje kožné poruchy súvisiace s vekom, napríklad zhoršené hojenie rán a rozvoj rakoviny kože.
 
 

Ako môžeme zmierniť účinky oxidačného stresu?

Primárnou ochranou proti oxidačnému stresu je antioxidačný enzým superoxid dismutáza (SOD). Je prítomný vo všetkých formách života, ktoré sú vystavené kyslíku a chráni živé bytosti pred oxidáciou už viac ako 2 miliardy rokov.
 
SOD hrá rozhodujúcu úlohu pri prevencii oxidačného stresu: je schopný kontrolovať tvorbu ROS a zabrániť oxidácii buniek.
 
grafica-ENZIMAS-01-1000x538Antioxidačný enzýmy (nazývané tiež „primárne antioxidanty“) majú vysoké katalytické vlastnosti a podieľajú sa na eliminácii miliónov voľných radikálov. Naopak, klasické antioxidanty (nazývané tiež „sekundárne antioxidanty“) eliminujú iba jeden voľný radikál a sú rýchlo vyčerpané bez možnosti obnovy.
 
Nedávne štúdie uvádzajú, že aktivácia Nrf2 dráhy je kľúčom k obnoveniu rovnováhy medzi ROS a bunkovou obranou, pretože je to kľúčový prepínač / posun na udržanie správneho antioxidačného stavu bunky? Stimuluje endogénnu produkciu enzymatických antioxidantov  SOD, CAT (katalázu) a GPx (glutatiónperoxidázu). SOD je účinná zložka, ktorá reaguje proti ROS a zostáva aktívna pri reakcii s ostatnými ROS, neutralizujúc až 1 milión voľných radikálov.
 
Vedci zistili, že genetické mutácie a manipulácie, ktoré vytvárajú rezistenciu voči oxidačnému stresu, skutočne vedú k predĺženiu života. Preto sú snahy zamerané na zníženie voľných radikálov nevyhnutné na zaručenie procesu zdravého starnutia.
 
Neprehliadnite absolútnu novinku na trhu:
100 % prírodný LIVING BUDDHA® (moringa  + fytoplanktón TetraSOD®) – najsilnejší antioxidant, ktorý Vás ochráni proti oxidačnému stresu a tak posilní vašu imunitu a podporí celkový zdravotný stav. Viac informácií tu:
 
kolagendrink living buddha