B-komplex a jeho vplyv pri liečbe osteoartrózy a reumatoidnej artritídy

Vitamín B12 (jeden z 8 vitamínov skupiny B) hrá zásadnú úlohu vo fungovaní mozgu a nervového systému. Aktívne sa podieľa aj na metabolizme buniek. Vitamín B12 je jedným z najkomplikovanejších vitamínov z pohľadu jeho produkcie, pretože ho nemôže produkovať žiadna rastlina ani živičích. Produkujú ho len baktérie a archeóny (Archaea), ktoré majú enzýmy potrebné na jeho syntézu. Zlé stravovacie návyky spojené s nedostatočnou informovanosťou vedú k nedostatku vitamínu B12 v organizme. Ďalším faktorom, ktorý môže viesť k nedostatku vitamínu B12 je u pacientov, ktorí podstúpili  operáciu zameranú na chudnutie, ako je napr. vertikálna pásiková gastroplastika, bežne známa ako "žalúdočné zošívanie". Tento jav ovplyvňuje prirodzenú schopnosť tela extrahovať vitamín B12 z potravy.
 
vitamin B  (1200 x 800px)
 
Vitamín B12 je vo vode rozpustný vitamín. Hrá dôležitú úlohu pri tvorbe červených krviniek, prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému a zohráva úlohu v procese delenia buniek. Jeho nedostatok často vedie k únave, letargii, depresii, slabej pamäti, dýchavičnosti, bolestiam hlavy a prejavom nedostatku je aj bledá pokožke.
 
Vitamín B12, spolu s ďalšími vitamínmi skupiny B hrajú úlohu pri liečbe osteoartritídy.
 
Osteoartritída je stav, keď je chrupavka tlmiaca kosti poškodená, a tak sa kosti v kĺbe o seba trú. To môže spôsobovať bolesť, stuhnutosť a ďalšie nepriaznivé príznaky. Zatiaľ úplne nerozumieme tomu, ako tento typ vitamínu môže liečiť stavy súvisiace s artritídou, ale dôkazy zo štúdií naznačujú, že vitamíny B3, B9 a B12 môžu byť určitým prínosom pri liečbe osteoartritídy, najmä pri zlepšovaní pohyblivosti kĺbov a schopnosti zovrieť dlane.
 
osteoarthritis (1200 x 800px)
 
Vitamín B6 môže znížiť hladiny markerov zápalu pri reumatoidnej artritíde, ale zo štúdií neexistuje dôkaz, že by zlepšil klinické parametre.
Niekoľko štúdií (*) (*) zistilo, že vitamín B12 hrá úlohu v riadení metabolizmu kostí. Iná štúdia zistila, že ľudia s artrózou majú nízky príjem vitamínu B9 (kyselina listová).
 
Zatiaľ nevieme, aká je optimálna dávka komplexu vitamínov B pri liečbe artritídy a s ňou súvisiacich zdravotných ťažkostí. Vitamíny skupiny B a ich úloha pre artritídu sú uvedená v "Sprievodcovi vitamínmi a minerálmi pre artritídu".
 
Vo vybraných randomizovaných kontrolných štúdiách sa používali denné dávky 3 g vitamínu B3, 6 400 μg vitamínu B9 a 20 μg vitamínu B12. Doplnky vitamínu B9 (kyselina listová) sú bezpečné, aj keď sú vo vysokých dávkach. Okrem občasných gastrointestinálnych symptómov a svrbenia má vitamín B12 vysoký bezpečnostný profil. Pri nízkom alebo strednom príjme antioxidačných vitamínov neboli zaznamenané žiadne závažné liekové interakcie.
 
Štúdie
 
Štúdia vitamínov skupiny B (B-komplexu) a jeho vplyv na reumatoidnú artritídu

43 účastníkov s reumatoidnou artritídou bolo náhodne rozdelených tak, aby dostávali 5 mg vitamínu B9 s / alebo bez 100 mg vitamínu B6 jedenkrát denne počas 12 týždňov.
 
Nebol zaznamenaný žiadny rozdiel v zmene skóre aktivity ochorenia a v množstve výskytu bolestivých, alebo opuchnutých kĺbov.
 
Tí, ktorí dostali kombináciu vitamínu B9 a B6, preukázali významne väčšie zníženie niektorých markerov zápalu. 
 
Neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.

 
Štúdie vitamínov skupiny B (B-komplex) a jeho vplyv na osteoartrózu
 
Štúdia 1

72 ľudí s osteoartritídou bolo náhodne vybraných tak, aby dostávali buď 3 g vitamínu B3, alebo placebo tablety raz denne počas 12 týždňov.
 
Celkové symptómy sa zlepšili o 29% u účastníkov užívajúcich vitamín a zhoršili sa o 10% u účastníkov, ktorí užívali placebo. Avšak ani pri jednej zo skupín nedošlo k zníženiu bolesti.

Najmä vitamín B3 sa zdal byť účinný pri zlepšovaní pohyblivosti kĺbov v porovnaní s placebom.

Neboli hlásené žiadne závažné vedľajšie účinky, ale počet vedľajších účinkov bol vyšší v skupine, ktorá užívala vitamín B3.
 
Štúdia 1
 
V druhej štúdii bolo 29 pacientov s osteoartritídou rúk randomizovaných tak, aby dostávali buď 6400 µg vitamínu B9, alebo kombináciu 6400 µg vitamínu B9 a 20 µg vitamínu B12, alebo placebo tablety raz denne počas dvoch mesiacov.
 
Účastníci, ktorí dostávali vitamín B9 a B12, mali v porovnaní s ostatnými dvoma skupinami výrazne lepšie hodnoty schopnosti zovrieť dlane. 
 
letak LiposomalDrink B-komplex 1 strana (1).