Kolagén zvyšuje rast svalovej hmoty a sily

Keďže kolagén je čistý proteín, možno sa pýtate, či pridanie väčšieho množstva kolagénu do vašej stravy môže pomôcť zvýšiť svalovú hmotu. Krátka odpoveď znie, áno – existujú sľubné dôkazy, že pridanie kolagénu do vašej stravy môže pomôcť pri podpore budovania svalov.
 
Muscle grow collagen  (1200 x 800px) (2)
 
Arginín a glycín, dve z aminokyselín nachádzajúcich sa v kolagéne, sa používajú na výrobu kreatínu. Kreatín hrá úlohu pri budovaní svalovej hmoty a sily. Užívanie kolagénu môže podporiť syntézu svalových bielkovín, ako je kreatín, a tiež stimulovať rast svalov po cvičení (*). Je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či sa koncentrácia kreatinínu vo svalovom tkanive mení s doplnením kolagénu.
 
1–10 % svalového tkaniva tvorí kolagén. Tento proteín je potrebný na to, aby vaše svaly zostali silné a správne fungovali (*). Existuje niekoľko typov kolagénu. Medzi hlavné a najbežnejšie typy patria typy I, II a III. Typ I vytvára kožu, kosti, šľachy a väzy. Typ II pomáha vytvárať chrupavku, pružné tkanivo medzi kosťami, v ušiach a nose. Typ III pomáha vytvárať svaly a krvné cievy. 
 
Štúdie naznačujú, že kolagénové doplnky pomáhajú zvyšovať svalovú hmotu u ľudí so sarkopéniou. Sarkopénia je strata svalovej hmoty, sily a funkčnosti, ktorá nastupuje s narastajúcim vekom (*). Začína sa prejavovať už po dosiahnutí 40. roku života a výraznejšie sa rozvíja smerom k 75. roku života a vyššie. Častejšie ju možno zaznamenať u fyzicky neaktívnych ľudí. No stáva sa už bežnou aj u tých jedincov, ktorí vykonávali fyzicky aktívnu činnosť po celú dobu života. Sarkopéniu často sprevádza aj osteoporóza (ubúdanie množstva kostnej hmoty). 
 
Výskum ukázal, že konzumácia doplnkov kolagénu zvýšila rast svalov a silu u ľudí so stratou svalovej hmoty súvisiacou s vekom. 
 
Užívanie kolagénu môže viesť k rastu svalom a sily. Potvrdila to aj štúdia, počas ktorej muži, ktorí strácali svalovú hmotu užívali denne 15 gramov kolagénu po dobu 12 týždňov. Zároveň boli zapojený do cvičebného programu spolu so skupinou, ktorá kolagén neužívala. Výsledkom výskumu bolo, že skupina mužov, ktorá užívala kolagén zaznamenala významný nárast svalovej hmoty a sily oproti skupine, ktorá bola zapojená len do cvičebného programu (*).
 
Podobné výsledky boli zistené v štúdii, do ktorej boli zapojené ženy pred menopauzou. Skupina, ktorá užívala kolagénový doplnok, získala po 12 týždňoch silového tréningu viac svalovej hmoty a sily ako skupina, ktorá užívala placebo (*).
 
collagen detox KolagenDrink (1200 x 800 px) (1)
 
Je potrebný ďalší výskum na preskúmanie potenciálu kolagénu na zvýšenie svalovej hmoty.
 
60 Royal Peptide (2)