Kolagén a osteoartritída. Toto zistili vedci.

V predchádzajúcom blogu sme sa pozreli na to, aké účinky má prijímanie kolagénu u zdravých jedincov - športovcov na ich pohybový aparát, ktorý podlieha zvýšenému riziku bolesti vyvolanej nadmernou fyzickou aktivitou. Výsledky štúdie potvrdili, že užívanie kolagénu vo forme výživového doplnku môže priaznivo podporiť zdravotný stav kĺbov a znížiť riziko ich opotrebovania.

V dnešnom blogu sa budeme venovať štúdii, ktorá sa zamerala na to, ako môže prijímanie kolagénu zmierniť symptómy u pacientov, ktorí trpia osteoartritídou.   Štúdia publikovaná v „International Journal of Medical Sciences“ porovnávala účinky kolagénu s výživovým doplnkom, ktorého aktívnymi  látkami boli glukozamín a chondroitín.  KolagenDrink Joint Support klbova vyzivaPo 90 dňoch užívania výživových doplnkov sa zistilo, že podávanie kolagénu bolo účinnejšie ako kombinácia glukozamín a chondroitín. Podľa metódy WOMAC (Western Ontario and. McMaster Osteoarthritis Index), podávanie kolagénu významne pozitívne zmiernilo všetky hodnotené ukazovatele a to bolesť, stuhnutosť a fyzickú funkčnosť kolena. V porovnaní s kombináciu glukozamín a chondroitín, pri ktorej sa index WOMAC znížil o 14 %, pri kolagéne sa dosiahlo zníženie až 33 %. Tieto zistenia boli neskôr potvrdené v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej randomizovanej štúdii, pri ktorej sa perolálne podávali počas 13 týždňov kolagénové peptidy bravčového a hovädzieho pôvodu. Vedci sledovali vplyv na progresiu osteoartritídy u pacientov s diagnózou osteoartritídy kolena. Zistili, že došlo k výraznému zníženiu indexu WOMAC a zvýšeniu kvality života u tých pacientov, ktorí užívali kolagén v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. Štúdia bola publikovaná v časopise „Journal of the Food and Agriculture“.

KolagenDrink vám okrem rybieho hydrolyzovaného kolagénu Collagen 10 000 a Collagen 5000 ponúka aj  kĺbovú výživu Joint Support, ktorá obsahuje jedinečné zloženie navrhnuté proti osteoartritíde. Výživový doplnok na podporu kĺbov obsahuje kolagén, glukozamín a chodroitín a je určený pre aktívnych športovcov a ľudí s oslabenými kĺbmi.

Kolagénové produkty KolagenDrink sú v tekutej forme a užívajú sa ako hotový drink, ktorý nie je potrebné rozrábať. JointSupport-SK-KolagenDrink