Kolagén a osteoartritída. Toto zistili vedci.

V predchádzajúcom blogu sme sa pozreli na to, aké účinky má prijímanie kolagénu u zdravých jedincov - športovcov na ich pohybový aparát, ktorý podlieha zvýšenému riziku bolesti vyvolanej nadmernou fyzickou aktivitou. Výsledky štúdie potvrdili, že užívanie kolagénu vo forme výživového doplnku môže priaznivo podporiť zdravotný stav kĺbov a znížiť riziko ich opotrebovania.

V dnešnom blogu sa budeme venovať štúdii, ktorá sa zamerala na to, ako môže prijímanie kolagénu zmierniť symptómy u pacientov, ktorí trpia osteoartritídou.   Štúdia publikovaná v „International Journal of Medical Sciences“ porovnávala účinky kolagénu s výživovým doplnkom, ktorého aktívnymi  látkami boli glukozamín a chondroitín.  KolagenDrink Joint Support klbova vyzivaPo 90 dňoch užívania výživových doplnkov sa zistilo, že podávanie kolagénu bolo účinnejšie ako kombinácia glukozamín a chondroitín. Podľa metódy WOMAC (Western Ontario and. McMaster Osteoarthritis Index), podávanie kolagénu významne pozitívne zmiernilo všetky hodnotené ukazovatele a to bolesť, stuhnutosť a fyzickú funkčnosť kolena. V porovnaní s kombináciu glukozamín a chondroitín, pri ktorej sa index WOMAC znížil o 14 %, pri kolagéne sa dosiahlo zníženie až 33 %. Tieto zistenia boli neskôr potvrdené v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej randomizovanej štúdii, pri ktorej sa perolálne podávali počas 13 týždňov kolagénové peptidy bravčového a hovädzieho pôvodu. Vedci sledovali vplyv na progresiu osteoartritídy u pacientov s diagnózou osteoartritídy kolena. Zistili, že došlo k výraznému zníženiu indexu WOMAC a zvýšeniu kvality života u tých pacientov, ktorí užívali kolagén v porovnaní s tými, ktorým bolo podávané placebo. Štúdia bola publikovaná v časopise „Journal of the Food and Agriculture“.

KolagenDrink vám okrem rybieho hydrolyzovaného kolagénu Collagen Royal Peptide ponúka aj  kĺbovú výživu FlexiRep, ktorá obsahuje jedinečné zloženie navrhnuté proti osteoartritíde. Výživový doplnok na podporu kĺbov obsahuje kolagén, glukozamín a chodroitín a je určený pre aktívnych športovcov a ľudí s oslabenými kĺbmi.

Kolagénové produkty KolagenDrink sú v tekutej forme a užívajú sa ako hotový drink, ktorý nie je potrebné rozrábať. 

99 FlexiRep (2)