Kolagén môže zabrániť strate kostnej hmoty

kosti a kolagen KolagenDrink (2)
 
 
Konzumácia kolagénových doplnkov môže pomôcť znížiť riziko porúch kostí, ako je osteoporóza. Majú potenciál pomôcť zvýšiť minerálnu hustotu kostí (BMD) a znížiť hladiny bielkovín v krvi, ktoré stimulujú rozpad kostí.
 
Vaše kosti sú tvorené prevažne z kolagénu, ktorý im dodáva štruktúru a pomáha ich udržiavať silné (*).
 
Množstvo kolagénu v tele s pribúdajúcim vekom klesá, čo sa prejavuje aj na kostnej hmote. To môže viesť k stavom, ako je osteoporóza, ktorá sa vyznačuje nízkou hustotou kostí a súvisí s vyšším rizikom zlomenín kostí (*, *).
 
Štúdie zistili, že užívanie kolagénových doplnkov môže viesť v tele k procesom, ktoré pomáhajú inhibovať rozpad kostí, ktorý vedie k osteoporóze (*, *).
 
V jednej štúdii ženy užívali buď doplnok vápnika v kombinácii s 5 gramami kolagénu, alebo doplnok vápnika bez kolagénu denne počas 12 mesiacov. Na konci štúdie mali ženy, ktoré užívali vápnik a kolagénový doplnok, výrazne nižšie hladiny bielkovín v krvi, ktoré podporujú rozpad kostí, ako tie, ktoré užívali iba vápnik (*).
 
Iná štúdia zistila podobné výsledky u 66 žien, ktoré užívali 5 gramov kolagénu denne počas 12 mesiacov. Ženy, ktoré užívali kolagén, vykazovali nárast minerálnej hustoty kostí (BMD) až o 7 % v porovnaní so ženami, ktoré kolagén nekonzumovali (*).
 
BMD je miera hustoty minerálov, ako je vápnik, vo vašich kostiach. Nízka BMD je spojená so slabými kosťami a rozvojom osteoporózy (*).
 
Zistené výsledky sú sľubné, ale na potvrdenie úlohy kolagénových doplnkov pre zdraví kostí je potrebných viac štúdií.
 
60 Royal Peptide (2)