Kolagén a svaly

Výskumy dokazujú, že konzumácia kolagénu v kolagénových doplnkoch zvýšila svalový rast a silu u ľudí, ktorí trpia stratou svalovej hmoty zapríčinenej dôsledkom starnutia. 

Podiel kolagénu, ktorý tvorí svalové tkanivo je medzi 1 až 10 percentami. Tento proteín je nevyhnutný na udržanie silných svalov a ich správne fungovanie (1).

Vedecké štúdie naznačujú, že kolagénové výživové doplnky pomáhajú zvyšovať svalovú hmotu u ľudí, ktorí trpia sarkopéniou. Ide o stratu svalovej hmoty, ktorá nastáva dôsledok starnutia(2).

sarcopenia KolagenDrink

V jednej štúdii 27 mužov, u ktorých došlo ku strate svalovej hmoty užívalo 15 gramov kolagénu a zúčastňovalo sa denne na cvičebnom programe, a to počas obdobia 12 týždňov. V porovnaní s mužmi, ktorí sa tiež zúčastňovali cvičebného programu, ale neužívali kolagén, získali významne viac svalovej hmoty a sily (2).

Vedci tvrdia, že užívanie kolagénu môže podporiť syntézu svalových proteínov, ako je kreatín, a môže tiež stimulovať rast svalov po cvičení (2).

Je potrebný ďalší výskum na preskúmanie potenciálu kolagénu na zvýšenie svalovej hmoty.

Kolagén, okrem iných priaznivých účinkov, môže zvýšiť kvalitu života u ľudí ktorí trpia stratou svalov. V kombinácii s cvičením a správnou životosprávou môžu účinne spomaliť mnohé procesy, ktoré súvisia so starnutím.

Veríme, že najlepšia cesta, ako prijať kolagén je tá, kedy kolagén prijímame zo stravy. Alternatívou sú výživové doplnky. Ak sa pre ne rozhodneme, treba dbať na to, aby boli kvalitné.   Doplnky kvalitného kolagénu v tej najlepšej, tekutej forme ponúka kolagén drink vo svojich produktoch.

99 FlexiRep (2)