Hydrolyzovaný kolagén - bioaktívna zložka na zlepšenie zdravia pokožky a spomalenie starnutia

Hydrolyzovaný kolagén je proteín, ktorý sa môže ľahko absorbovať do ľudskej plazmy. Je bezpečný a kvôli jeho pozitívnym účinkom pre pokožku a biokompatibilitu vysoko žiadaný  v nutraceutickom priemysle. Tieto jeho vlastnosti boli dokázané v mnohých vedeckých štúdiách. Podporuje rast fibroblastov a stimuluje produkciu nového kolagénu typu I v pokožke. Pleť je jemnejšia, mäkšia a poskytuje vylepšené texturálne vlastnosti.
 
thumbnail_large-1
 
Denný príjem hydrolyzovaného kolagénu znižuje hladinu expresie matrixovej metaloproteinázy, ktorá je zodpovedná za rozklad kolagénu. Antioxidačné vlastnosti hydrolyzovaného kolagénu sú väčšinou spôsobené prítomnosťou hydrofóbnych aminokyselín v peptide. Je však potrebný ďalší výskum, aby sa preskúmal presný mechanizmus peptidov, keď pôsobia ako antioxidanty, a ich vzťah k aromatickým aminokyselinám a histidínovým zložkám. Hydrolyzovaný kolagén sa javí ako účinná bioaktívna zložka na zlepšenie zdravia pokožky a na spomalenie účinkov starnutia pokožky.
 
kolagendrink.sk fish