Kolagén a svalová hmota. Takto ju môžeme ovplyvniť

Starnutie so sebou prináša zmeny, ktoré sú prirodzené, a tiež veľmi nepopulárne. Je však súčasťou priebehu života, a ak chceme byť šťastní, musíme tieto zmeny prijať a rešpektovať. To však neznamená, že proces starnutia nemôžeme ovplyvniť. Môžeme urobiť veľa. Môžeme si osvojiť zdravý zdravotný štýl a  zúročiť vedomosti, ktoré nám priniesla veda.

V predchádzajúcich dvoch blogoch sme si povedali,  ako príjem kolagénu vo forme výživového doplnku môže priaznivo podporiť zdravotný stav kĺbov a znížiť riziko ich opotrebovania u zdravých fyzicky aktívnych ľudí, ale tiež o priaznivých účinkoch kolagénu u pacientov s diagnózou osteoartritídy.

Dnes sa budeme venovať tomu, ako príjem kolagénu v podobe výživového doplnku  ovplyvňuje našu svalovú hmotu. 

Sarkopénia je postupná strata svalovej hmoty, spôsobená starnutím. Najčastejšie sa prejaví u fyzicky neaktívnych ľudí. Je však bežná aj u tých, ktorí zostali fyzicky aktívny po celú dobu života. Proces úbytku svalov začína zhruba po 30- tom roku života.

 sarcopenia KolagenDrink

Vedci v Nemecku skúmali, ako doplnenie  proteínov s  15 gramov kolagénu ovplyvňuje svalovú hmotu na vzorke 53 starších mužov, u ktorých bola diagnostikovaná sarkopénia.  Proteíny s kolagénom boli dopĺňané po absolvovaní aktívneho silového tréningu, ktorý prebiehal trikrát v týždni po dobu 12 týždňov. Výsledky porovnávali s údajmi, pri ktorých bolo podávané placebo.

Závery randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie boli publikované v "British Journal of Nutrition".  Bolo potvrdené, že všetci muži zaznamenali zvýšenie objemu svalovej hmoty, kostnej hmoty, sily štvorhlavého svalu a lepšiu kontrolu motoriky. Vo všetkých prípadoch bol tiež potvrdený významný úbytok tuku. Účinok bol však značne významnejší v skupine, ktorej bol podávaný kolagén.

KolagenDrink svalova hmota

Pravidelným optimálnym tréningom sa snažíme dosiahnuť zvýšenie svalovej hmoty a lepšiu fyzickú kondíciu. Výsledky štúdie poukazujú na to, že zisky na svalovej hmote dosiahnuté tréningom môžu byť dokonca významnejšie pri užívaní kolagénu. Príjem kolagénu môžeme zvýšiť aj výberom jedál ČO BEŽNE JEME A ANI NEVIEME, ŽE SI DOPĹŇAME KOLAGÉN.

 60 Royal Peptide (2)